Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er lege i spesialisering i nevrologi ved St. Olavs hospital og stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap og Kavliinstitutt for nevrovitenskap.

Ph.d.-prosjekt

I ph.d.-prosjektet mitt forsker jeg på basale mekanismer ved epilepsi. I forskninga benytter vi sebrafisk, en modellorganisme med økende popularitet innen epilepsiforskning.

Video med introduksjon til forskninga: https://www.youtube.com/watch?v=ztO4psghjsg

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Myren-Svelstad, Sverre; Diaz Verdugo, Carmen; Deneubourg, Celine; Pelgrims, Robbrecht; Muto, Akira; Kawakami, Koichi; Jurisch-Yaksi, Nathalie; Yaksi, Emre. (2019) Glia-neuron interactions underlie state transitions to generalized seizures. 5th Congress of the European Academy of Neurology . EAN; Oslo. 2019-06-29 - 2019-07-02.
  • Myren-Svelstad, Sverre; Diaz Verdugo, Carmen; Jurisch-Yaksi, Nathalie; Yaksi, Emre; Brandslet, Steinar. (2019) Hjernens forsvar bryter sammen ved epilepsi. Gemini.no [Internett]. 2019-08-23.
  • Myren-Svelstad, Sverre; Diaz Verdugo, Carmen; Deneubourg, Celine; Pelgrims, Robbrecht; Jurisch-Yaksi, Nathalie; Yaksi, Emre. (2018) Homeostatic interactions within neuron-glia networks underlie state transitions to generalized seizures. American Epilepsy Society Annual Meeting . American Epilepsy Society; New Orleans. 2018-11-30 - 2018-12-04.