Bakgrunn og aktiviteter

 

Sven Svebak er cand. psychol. (1970) og dr. philos. (1982). Han var ansatt på Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 26 år til han sluttet som professor i psykologi i 1994 for å bli professor i medisin ved Det medisinske fakultet i Trondheim (NTNU). Han var også professor i psykologi (bistilling) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 14 år fra 1996.

Hans forskning omfatter mestring av belastningslidelser og sammenhenger mellom sans for humor, stress og helse. I år 2000 ga han ut boka ¨Forlenger en god latter livet?¨ (Fagbokforlaget, Bergen). Den er en populærvitenskapelig fagbok for alle som arbeider med mennesker. Han har publisert ca. 200 vitenskapelige rapporter, de fleste i internasjonale tidsskrifter og fagbøker, og han har betydelig erfaring med populærvitenskapelig formidling gjennom ca. 2500 kurs og foredrag i Norge.

Svebak er Nordens pioner som ekspert på moderne polygrafteknikker for vurdering av troverdighet (løgntesting), skolert hos professor David Raskin ved University of Utah da han var ansatt som professor der i vårsemesteret 1990.

I 1993-95 var han president i The Reversal Theory Society som er en internasjonal organisasjon for motivasjonsforskere. I 1998 var han president i The International Society for Humor Studies, en tverrfaglig organisasjon for forskere innen alle fag som studerer humor.

Svebak har vært ansatt som gjesteprofessor ved The Queen´s University of Belfast, Nord-Irland (1987), og ved University of Utah, USA (1990: se ovenfor).

Eksempler på publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter:

Romundstad, S., Svebak, S., Holen, A., & Holmen, J. (2016). A 15-year Prospective Survival Study of Sense of Humor and Causes of Mortality in an Adult County Population: The HUNT Study, Norway. Psychosomatic Medicine, 78, 345-353.

Svebak, S. (2016). Consequences of laughter upon trunk compression and cortical activation: Linear and polynomial relations. Europe´s Journal of Psychology12, 456-472. www.ejop.org

Svebak. S. (2010). The Sense of Humor Questionnaire: Conceptualization and review of 40 years of findings in empirical research. Europe’s Journal of Psychology, 2010, 6(3), pp. 288-310 www.ejop.org

Götestam, K. G., & Svebak, S. (2009). Treatment of tunnel phobia: An experimental field study. Cognitive Behaviour Therapy, 38, 146-152.

Svebak, S., Jensen, E. N., & Götestam, K. G. (2008). Some health effects of implementing school nursing in the high school: A controlled study. Journal of School Nursing, 24, 34-39. 

Svebak, S., Jensen, E. N., & Götestam, K. G. (2008). Some health effects of implementing school nursing in the high school: A controlled study. Journal of School Nursing, 24, 34-39. 

Svebak, S., Romundstad, S., & Holmen, J. (2007). Sense of humor and mortality: A seven-year prospective study of an unselected adult county population and a sub-population diagnosed with cancer. Psychosomatic Medicine, 69, A-64.

Svebak, S., Kristoffersen, B., & Aasarød, K. (2006). Sense of humor and survival among a county cohort of patients with end-stage renal failure: A two-year prospective study. International Journal of Psychiatry in Medicine, 36, 265-277. 

Hagen, K., Svebak, S., & Zwart, J.-A. (2006). Incidence of musculoskeletal complaints in a large adult Norwegian county population. The HUNT Study. Spine, 31, 2146-2150. 

Svebak, S., Hagen, K., & Zwart, J. A. (2006). One-year prevalence of chronic musculoskeletal pain in a large adult Norwegian county population: relation with age and gender. The HUNT study. Journal of Musculoskeletal Pain,14, 21-28. 

Svebak, S., Martin, R. A., & Holmen, J. (2004). The prevalence of sense of humor in a large, unselected county population: Relations with age, sex and some health indicators. The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. Humor: International Journal of Humor Research, 17, 121-134. 

Svebak, S., Søndenaa, K., Hausken, T., Søreide, O., Hammar, Å, & Berstad, A. (2000). The significance of personality in pain from gallbladder stone. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 35, 759-764.

Svebak, S. (1996). The development of the Sense of Humor Questionnaire: From SHQ to SHQ-6. Humor: International Journal of Humor Research, 9, 341-361.

Svebak, S. & Kerr, J. H. (1989). The role of impulsivity in preference for sports. Personality and Individual Differences, 10, 51-58.

Svebak, S. & Apter, M. J. (1987).  Laughter: An empirical test of some reversal theory hypotheses. Scandinavian Journal of Psychology, 28, 189-198.

Grossman, P. & Svebak, S. (1987).  Respiratory sinus arrhythmia as an index of parasympathetic cardiac control during active coping. Psychophysiology, 24,  228-235.

Utgitte bøker:

Svebak, S. (2000). Forlenger en god latter livet? Humor, stress og helse (Is laughter the best medicine? Humor, stress and health). Bergen: Fagbokforlaget,  228 pages  (ISBN: 82-7674-520-2). 

Svebak, S., & Apter, M. J. (1997) (Eds.). Stress and health: A reversal theory perspective. Washington DC: Taylor & Francis. (ISBN 1 56032 473 2) 

Bjerke, T., & Svebak, S. (1997). Psykologi for høgskolen (Psychology for the university college). Oslo: Ad Notam Gyldendal, pp. 387.  (ISBN 82 417 0752 5) 

Svebak, S. & Høyersten, J. (1986) (Eds.).  Forsvarets psykologitjeneste gjennom  40 år: En markering av Rolf Gerhardt's 70-årsdag  (The Psychology Service of the Norwegian Armed Forces throughout 40 years: A celebration of Rolf Gerhardt's 70th anniversary.) Oslo:  Tidsskrift for Norsk Psykologforening  (Journal of the Norwegian Psychological Association), Supplement 1, pp. 204 (ISBN 82-90316-08-9)