Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt /arbeidsområde

Min fagbakgrunn er molekylær genetikk på mikroorganismer (prokaryoter) og jeg har flere ulike forskninsgprosjekter i dette feltet. Mye av forskningen foregår i et samarbeid med SINTEFs gruppe for bioteknologi og med stiftelsen NOBIPOL, som fokuserer på biopolymerforskning.  I øyeblikket (juni 2009) er følgende områder de mest aktive:

1. Systembiologi. Jeg er koordinator for et eurpoeisk prosjekt i dette feltet, og det er alginatsyntesen i bakterien Pseudomonas fluorescens som fungerer som modellsystem.

2. Rekombinant proteinekspresjon. Vi studerer både høy-nivå ekspresjon for å produsere proteiner og tett regulert ekspresjon på fysiologiske nivåer for bruk i metabolic engineering og systembiologi.

3. Biorpospektering. Vi har utviklet verktøy for uttrykk av gener i DNA som er hentet fra naturmiljøet uten dyrking (som i de fleste tilfeller ikke er mulig) av de aktuelle organismene. Ideen er at man via denne metoden kan få studert en mye større andel av den totale genmassen i naturmiljøet, og derved lettere kan finne gener som er av vitenskapelig eller anvendt interesse.

Undervisningen ligger innefor molekylær genetikk (se TBT4145)  på alle nivåer fra grunnleggende kurs til dr. gradsfag.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner