Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Lavere grads studier ved NTNU (Historie, Samfunnsfag og FFV: Film, fjernsyn, video) og ved HiL (Programregi andre år). Hovedfag i Filmvitenskap med vekt på produksjon ved NTNU i 1998.  Bransjeerfaring fra produksjon av film-, fjernsyns- og videoutrykk i årene etter avlagt hovedfag. Universitetslektor ved Institutt for kunst- og medievitenskap siden 2005 og førsteamanuensis siden 2009. Disputerte med avhandlingen: "Visjoner og realiteter for film- og videodistribusjon på Internett- En analyse av den norske utviklingen 2000-2008" i 2009.  

 

Forskning, undervisning og veiledning

Underviser og veileder på praktisk rettede fag innenfor film- og videoproduksjon: FVP1010, FVP1001, FVP2001, FVP2002, FVP2003, FVP3003 og FVP3006, samt masterarbeid (FVP3090).

Aktuelle forskningsprosjekt: Et prosjekt om filmmanusskript og utfordringer knyttet til dette tradisjonelle framstillingsformatet og bruken av det (artikler). Et lenge pågått prosjekt om nyere lydfenomener i film og fjernsyn (artikler - se også publikasjonsliste). Se ellers seksjonens forskningssider for mer informasjon.

 

Oppdrag og verv

  • Utført vurderingsarbeider for NTNU, Inn, UiT, HiVo, HiOA, NOKUT, Norsk Medietidsskrift, Cappelen Dam Akademisk og Fagbokforlaget
  • Perioder som studieprogramrådsleder for filmstudier og seksjonsleder for film- og billedmedier
  • Perioder som styremedlem (sekretær), og senere vara i styret for Norsk medieforskerlag
  • Perioder som styremedlem i instituttstyret, IKM

 

Publikasjoner

Høier, Svein & Asbjørn Tiller (2020). Experiencing Recorded Geophony. Listening to Arctic Winter Winds at Home, Journal of Sonic Studies.

Spilker, Hendrik & Høier, Svein (2018) The making of «piracy standards»: assessing the interplay between commercialism and idealism in technology development, co-written book chapter in Spilker, Hendrik Storstein. (2018) Digital Music Distribution: The Sociology of Online Music Streams. Routledge. 2018. ISBN 978-1138673908. Utgitt som artikkel

Høier, Svein (2017) When Soundtracks of Fiction and Non-fiction Converge: On the use of Macro Sounds to Present the Inside of Bodies. The New Soundtrack 2017 ;Volum 7.(1) s. 83-91. NTNU Open version

Høier, Svein. (2014) The believability of redubs and post-synchronised voices: Merging new voices with existing audio-visuals. The New Soundtrack 2014; Volum 4.(1) s. 59-72. NTNU Open

Høier, Svein. (2014) Surrounded by Ear Candy? The Use of Surround Sound in Oscar-nominated Movies 2000-2012. Nordicom Review 2014; Volum 35. s. 251-262.

Høier, Svein. (2012) The relevance of point of audition in television sound - rethinking a problematic term. Journal of Sonic Studies. 2012; volum 3.

Høier, Svein. (2011) Stemmeskuespiller eller stjernevikar? - Om dubbing av utenlandske animasjonsfilmer. Z filmtidsskrift. 2011

Høier, Svein. (2010) Lyden av mediering - En utforsking av nyere sjangertrekk innenfor filmtrailere. Mediekultur. 2010

Høier, Svein. (2010) Mens vi venter på nettverkseffekter : tre scenarioer for levende bilder på nettet i 2010. Norsk Medietidsskrift. 2010; volum 17 (4).

Høier, Svein. (2009) Visjoner og realiteter for film- og videodistribusjon på Internett - En analyse av den norske utviklingen 2000-2008. 2009. ISBN 978-82-471-1900-6. NTNU Open

Høier, Svein. (2007) Plass til både nuller og enere på nettet? Drømmen om universell distribusjon av multimedieinnhold. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.

 

Konferansepaper

Høier, Svein & Asbjørn Tiller & Julia Leyda (2020) A cli-fi leitmotif. The use of low frequency rumble in The Day After Tomorrow. Norsk Medieforskerkonferanse, Oslo.  

Høier, Svein (2017) Perspektiver på lyd i sfæriske medier. Seminar - UH-nett Vest sitt forskernettverk for IKT og medier; 2017-12-11 - 2017-12-12, Bergen.

Høier, Svein (2016) The paradox of writing when creating audio-visuals - Will there be digital «(r)evolutions» to screenplays any soon?. Norsk medieforskerlags konferanse; 2016-10-20 - 2016-10-21. Bergen.

Høier, Svein (2014) Nasjonale varianter av grenseløse konsepter? Noen betraktninger rundt norske varianter av utenlandske web-tjenester. Norsk medieforskerlags konferanse 2014; 2014-10-23 - 2014-10-24 NTNU.

Høier, Svein. (2013) Beyond anthropomorphic sound perspectives in documentaries - Prosthetic qualities of sounds portraying the inner body. Visible Evidence XX . Stockholms Universitet; Stockholm. 2013-08-15 - 2013-08-18.

Høier, Svein. (2013) The Best Practice of Surround Sound in Contemorary US Films - Studying The Soundtracks of Oscar-nominated Movies 2000-2012. NordMedia 2013 . HIOA; Oslo. 2013-08-08 - 2013-08-10.

Høier, Svein. (2011) An Eye for an Ear? - Comparing Film Sound with the Sound Descriptions within Corresponding Movie scripts and Novelizations. Across Media . NTNU; Trondheim. 2011-05-05 - 2011-05-07.

Høier, Svein. (2011) Point of Audition in Television Documentaries. NECS 2011 - European Network for Cinema and Media Studies . European Network for Cinema and Media Studies; London. 2011-06-23 - 2011-06-26.

Høier, Svein. (2010) 10 år med levende bilder på nettet - Hva nå?. Telenorpresentasjon . Telenor Group Business Development & Research; Telenor Fornebu, Oslo. 2010-01-06 - 2010-01-06.

Høier, Svein. (2010) Stemmebruk på grensen - Om stemmers troverdighet innen tradisjonell dubbing og fankulturers re-dubbing. NMLs 13. medieforskerkonferanse . Høgskolen i Volda; Ålesund. 2010-10-28 - 2010-10-29.

Høier, Svein. (2010) What should Jerry Seinfeld sound like? On movie dubbing in the Nordic context. Art in Translation . University of Iceland; Reykjavik. 2010-05-27 - 2010-05-29.

Høier, Svein. (2008) Lyden av mediering - En utforsking av grensetilfeller innen filmlyd. Norsk medieforskerlags konferanse 2008 . Norsk medieforskerlag; Lillehammer. 2008-10-30 - 2008-10-31.

Høier, Svein. (2007) Økonomien bak klikkefilmen. Nordmedia 2007 . Flere nordiske medieforskerlag; Helsinki. 2007-08-16 - 2007-08-19.

Høier, Svein. (2006) "Streaming media" sett i lys av Winstons spredningsmodell. NMLs 12. norske medieforskerkonferanse . Norsk medieforskerlag; Bergen. 2006-10-19 - 2006-10-20.

Høier, Svein. (2005) Binært eller bifokalt? - Begrepsapparat og metodiske innfallsvinkler til filmatiske uttrykk distribuert over datanett. 17. nordiske medieforskerkonferanse . SMID- Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark; Aalborg. 2005-08-11 - 2005-08-14.

Høier, Svein. (2005) Millenniumsfortellinger om film på nettet - Framtidsfortellinger kontra utviklingstendenser. 17. nordiske medieforskerkonferanse 2005 . SMID- Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark; Aalborg. 2005-08-11 - 2005-08-14.

Høier, Svein. (2004) Universal Multimedia Access. Norsk Medieforskerlags 11.  medieforskerkonferanse . Norsk medieforskerlag; Trondheim. 2004-10-21 - 2004-10-22.