Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Valen, Marit Støre; Olsson, Nils; Bjørberg, Svein; Gissinger, Håkon Kvåle. (2011) Bygningsvedlikehold - bedre planlegging en nøkkel til bedre vedlikehold. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927543. Temahefte (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for arkitektur og billedkunst) (4).

Del av bok/rapport

  • Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein; Larssen, Anne Kathrine; Salaj, Nikolaj. (2019) Increasing the Quality of Place by Facility Management and the Orientations of Users' Values. Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City.
  • Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein; Støre-Valen, Marit; Lindkvist, Carmel Margaret; Lohne, Jardar. (2018) Urban Facility Management Role. Places and Technologies, 5th International Academic Conference on Places and Technologies.
  • Temeljotov Salaj, Alenka; Hjelmbrekke, Hallgrim; Bjørberg, Svein; Hauge, Åshild Lappegard; Lohne, Jardar. (2018) Value sharing model for urban development. Conference of Interdisciplinary Research of Real Estate, Groningen, September 20-21, 2018.
  • Bremdal, Jon Harald; Haddadi, Amin; Bjørberg, Svein; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2017) Value Creation in Design-Build Projects- The Role of the Designers. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".
  • Sallah, Kawtar; Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2017) Mapping of Facility management maturity profiles in Norwegian Universities and University colleges. CONFERENCE of Interdisciplinary Research of Real Estate (2; 2017; Cartagena) Proceedings [Elektronski vir] / 2nd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate [being] CIRRE Conference, Cartagena, September 21-22, 2017.
  • Zagorc, Špelca; Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein. (2017) Improving energy efficiency of existing buildings in Slovenia through regulatory incentives. CONFERENCE of Interdisciplinary Research of Real Estate (2; 2017; Cartagena) Proceedings [Elektronski vir] / 2nd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate [being] CIRRE Conference, Cartagena, September 21-22, 2017.
  • Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka; Larssen, Anne Kathrine; Boge, Knut. (2016) How FM may contribute to happiness - The Oscar approach. Proceedings of CFM’s second nordic conference: Facilities Management Research and Practice. Does FM contribute to happiness in the Nordic Countries.