Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Valen, Marit Støre; Olsson, Nils; Bjørberg, Svein; Gissinger, Håkon Kvåle. (2011) Bygningsvedlikehold - bedre planlegging en nøkkel til bedre vedlikehold. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927543. Temahefte (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for arkitektur og billedkunst) (4).

Del av bok/rapport

 • Sallah, Kawtar; Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2017) Mapping of Facility management maturity profiles in Norwegian Universities and University colleges. CONFERENCE of Interdisciplinary Research of Real Estate (2; 2017; Cartagena) Proceedings [Elektronski vir] / 2nd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate [being] CIRRE Conference, Cartagena, September 21-22, 2017.
 • Zagorc, Špelca; Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein. (2017) Improving energy efficiency of existing buildings in Slovenia through regulatory incentives. CONFERENCE of Interdisciplinary Research of Real Estate (2; 2017; Cartagena) Proceedings [Elektronski vir] / 2nd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate [being] CIRRE Conference, Cartagena, September 21-22, 2017.
 • Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka; Larssen, Anne Kathrine; Boge, Knut. (2016) How FM may contribute to happiness - The Oscar approach. Proceedings of CFM’s second nordic conference: Facilities Management Research and Practice. Does FM contribute to happiness in the Nordic Countries.
 • Ravik, Kristin Mo; Haddadi, Amin; Bjørberg, Svein; Foss, Margrethe; Lohne, Jardar. (2016) Characteristics That Enhance Value for Users of Offices—Focus on Buildings and Stakeholders. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Bjørberg, Svein. (2009) Public Buildings - From Decay to Model of Excellence. Maintenance Management Conference - Fourth International Conference on Maintenance and Facility Management.
 • Bjørberg, Svein. (2007) Life Cycle Cost (LCC) in Norway Experience and State of Art. Proceedings - Maintenance Management 2007 - Third International Conference on Maintenance and Facility Management.

Rapport/avhandling

 • Almås, Anders-Johan; Simonsen, Ingeborg; Berg, Torer F.; Dokka, Tor Helge; Solbraa, Anne; Jensen, preben; Eriksen, Gunnar; Spjudvik, Per; Øyen, Biørn; Palm, Linn Therese; Listerud, Christian; Bjørberg, Svein. (2012) Kostnadsoptimalitet. Energiregler i TEK. På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet. 2012.
 • Bjørberg, Svein. (2008) Vedlikehold i kommunesektoren. Fra forfall til forbilde. 2008.
 • Mørk, Max Ingar; Bjørberg, Svein; Sæbøe, Olav Egil; Weisæth, O.. (2008) Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning - fasilitetsstyring (Facilities Management). 2008.
 • Haugen, Tore I; Valen, Marit Støre; Blakstad, Siri Hunnes; Bjørberg, Svein; Arge, Kirsten. (2007) Utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv Forskning- og utviklingsprogram Kommunaleiendomsforvaltning 2008-2012. 2007. ISBN 82-7551-037-6.
 • Rønning, Anne Ragnhild; Nereng, Guro; Vold, Mie; Bjørberg, Svein; Larsen, Niels. (2007) OR.07.07 JOMAR- A Modell for Accounting the Environmental Loads from Building Constructions. 2007. ISBN 978-82-7520-572-6.