Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

  • Bidra til å sikre hensiktsmessig bruk av undervisningsrom.
  • Legge overordnede planer for bruk og utnyttelse av NTNU sine læringsarealer.
  • Romforvaltning og utvikling av studieadministrasjonens romportefølje.
  • Ressurs for studieadministrasjonen inn i ulike forbedrings- og utviklingsprosjekt.
     
  • Arealkontakt - Avdeling for Studieadministrasjon.
  • Sekretær - Fakultetsforum 

    Tillitsvalgt ved NTNU for Norsk Lektorlag.