Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder for bachelor og master i informatikk. 

Jeg kan blant annet bistå med veiledning knyttet til:

  • Utdanningsplan og innpassing
  • Utveksling
  • Studiemiljø, trivsel og motivasjon
  • Permisjon, frivillig eller ved sykdom
  • Psykososiale spørsmål 
  • Annet du måtte lure på som student

Velkommen på drop-in veiledning mandag-fredag kl. 9.00-15.00 på Gløshaugen, rom A392B, eller avtal tidspunkt for et møte (se kontakinfo øverst).