Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Vedledning
  • Saksbehandling av studiesaker
  • Eksamensarbeid
  • Studieplanarbeid
  • Studiekvaliter og læringsmiljøtiltak
  • Godkjenning- og innpassingssaker
  • Samarbeid med andre institutt/fakultet.
  • Generell undervisningsstøtte 
  • FS-super