Bakgrunn og aktiviteter

Institutt/programkonsulent ved Institutt for Materialteknologi ( IMA)

Arbeidsoppgaver:

  • Studieveiledning
  • Saksbehandling av studiesaker
  • Eksamensarbeid
  • Studieplanarbeid
  • Studiekvalitet og læringsmiljøtiltak
  • Godkjenning- og innpassingssaker
  • Samarbeid med andre institutt/fakultet.
  • Generell undervisningsstøtte 
  • FS-super