Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Wiborg, Susanne. (2016) Global uddannelsespolitik og nationale skolesystemer: Divergens eller konvergens?. Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon..
  • Volckmar, Nina; Wiborg, Susanne. (2014) A Social Democratic Response to Market-Led Education Policies: Concession or rejection?. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.