Bakgrunn og aktiviteter

Gruppe: https://www.ntnu.edu/nml

Prosjekt: https://www.ntnu.edu/nml/heface