Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hansen, Susanne Therese. (2013) Barentssamarbeidet i norsk utenrikspolitikk. Kriseforebygging i nord. Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering.