Bakgrunn og aktiviteter

Kontorsjef ved Institutt for Bioteknologi og matvitenskap