Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Har bakgrunn som rådgiver økonomi/koordinator for samarbeid med International Bank for Reconstruction and Development (E-verk i Mostar, Bosnia og Herzegovina), rådgiver/avdelingsleder Trondheim kommune (Flyktningekontoret), rådgiver økonomi/ leder markedsavdelingen (NAV), stabsleder (Farmakologen, St Olavs Hospital) og seksjonssjef for kundesenteret (BIBSYS, NTNU)

 

Utdanning

Master i økonomi fra Universitet "Dzemal Bijedic", Bosnia og Herzegovina.

Videreutdanning i organisasjon og ledelse fra BI og NTNU

 

Arbeidsoppgaver:

Ledelse av instituttets administrasjon og arbeid for en effektiv personal-, drifts-, og økonomifunksjon ved instituttet samt å koordinere disse funksjonene mot fakultetet og universitetets sentrale avdelinger. Lederstøtte for instituttleder med fokus på virksomhetsstyring.

Hovedfokus- og ansvarsområder:

  • Endringsledelse
  • Budsjett- og økonomioppfølging
  • HR (HMS, ressursforvaltning, kompetanse osv.)
  • Informasjonsarbeid
  • Årsplanlegging og resultatrapportering
  • Utvikling og drift av instituttets kontorarealer
  • Personal- og organisasjonsutvikling ved instituttet