Bakgrunn og aktiviteter

Pågående forskningsprosjekt:

GAMER PARENTS MEDIATING PLAY (GAME)

Studie finansiert av SPILLFORSK. Skal undersøke foreldre som selv er spillere. Studier av spillere viser at konflikter mellom foreldre og barn også preges av å være en konflikt mellom spillere og ikke-spillere, der foreldrenes manglende erfaring med dataspill i seg selv skaper problemer. Basert på kvalitative intervju med norske gamerforeldre anvender vi blant annet domestiseringsteori for å analysere forhandlinger rundt spill. Spørsmål vi undersøker er: Hvilket kunnskapsgrunnlag og hvilke kilder baserer de reguleringen sin på? Hva forstår de som risikofylt adferd knyttet til spill? Hvilke strategier bruker de for å regulere spilleradferd hos sine barn og hos seg selv?

 

Arbeidsoppgaver

Bakgrunn

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Levold, Nora; Ask, Kristine; Moltubakk, Stine Thordarson. (2011) Estetikkens programmering. Spilldesign mellom kunst og kode. 2011.

Andre