Bakgrunn og aktiviteter

Pågående forskningsprosjekt:

GAMER PARENTS MEDIATING PLAY (GAME)

Studie finansiert av SPILLFORSK. Skal undersøke foreldre som selv er spillere. Studier av spillere viser at konflikter mellom foreldre og barn også preges av å være en konflikt mellom spillere og ikke-spillere, der foreldrenes manglende erfaring med dataspill i seg selv skaper problemer. Basert på kvalitative intervju med norske gamerforeldre anvender vi blant annet domestiseringsteori for å analysere forhandlinger rundt spill. Spørsmål vi undersøker er: Hvilket kunnskapsgrunnlag og hvilke kilder baserer de reguleringen sin på? Hva forstår de som risikofylt adferd knyttet til spill? Hvilke strategier bruker de for å regulere spilleradferd hos sine barn og hos seg selv?

 

Arbeidsoppgaver

Bakgrunn

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Levold, Nora; Ask, Kristine; Moltubakk, Stine Thordarson. (2011) Estetikkens programmering. Spilldesign mellom kunst og kode. 2011.

Andre

  • Gastinger, Almuth; Moltubakk, Stine Thordarson. (2017) New policy at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU): Incentives for publishing Open Access. Open Access Tage 2017 . Staats- und Universitätsbibliothek Dresden; Dresden. 2017-09-11 - 2017-09-13.
  • Moltubakk, Stine Thordarson. (2017) Distriktsnyhetene: Innslag om trakassering i digitale spill. NRK Vestfold [Radio]. 2017-02-23.
  • Moltubakk, Stine Thordarson. (2017) Feminisme og spillkritikk. Game along . Tønsberg og Nøtterøy bibliotek; Tønsberg. 2017-02-23 - 2017-02-23.
  • Moltubakk, Stine Thordarson. (2016) GamerGate. Trakassering, netthat og veien videre. Film 2.0. Games People Play . Tromsø Internasjonale Filmfestival; Tromsø. 2016-01-19 - 2016-01-19.
  • Moltubakk, Stine Thordarson. (2016) Karakterkreasjon - Hvorfor vi bør bry oss om representasjon i spill. Popkult Gjøvik . Gjøvik bibliotek; Gjøvik bibliotek. 2016-06-16 - 2016-06-16.
  • Moltubakk, Stine Thordarson. (2015) Nesten like mange kvinner som menn spiller dataspill. NRK [TV]. 2015-07-09.
  • Moltubakk, Stine Thordarson. (2014) Online-spill - er det så farlig, da? En titt på en mangfoldig spillkultur i vekst. Generasjon Millennium - trender og kulturer . BUFF - Barne og ungdomsfaglig forum; Sandefjord. 2014-05-26 - 2014-05-27.