Bakgrunn og aktiviteter

- HR støtte og rådgivning til ledere og ansatte (primært administrasjonen i Gjøvik), innen sykefravær, IA arbeid, rutiner, pensjon, permisjon, lov og avtaleverk, oppfølging av lønnsdata i HR portalen

- Arbeidsavtaler timelønte i fellesadministrasjonen
- Utviklingsarbeid knyttet til timelønte i NTNUs administrasjon