Bakgrunn og aktiviteter

Stig Arild Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og har permisjon fra stillingen som professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU.

Stig Arild Slørdahl (født 6.mars 1959 i Kristiansund) var ansatt dekan ved Det medisinske fakultet NTNU i perioden 1. oktober 2005- 12.juni 2015. Han er spesialist i indremedisin (1998) og hjertesykdommer (2000).

Slørdahl ble utdannet cand.med. i 1985 og tok doktorgraden i medisin i 1992. Han ble ansatt som førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet NTNU i 1995 og professor i 2002. I årene 2002-2005 var han instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Slørdahl har forskningsbakgrunn innen hjerte ultralyd, slagenheter og trening ved hjertesykdommer. Han er Fellow of the European Society of Cardiology (fra 2002) og medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi (fra 2009).

Slørdahl er styremedlen ved UiT- Norges arktiske universitet (2017-) og Linköpings universitet (2020-).

Slørdahl var leder for The Joint Committee of the Nordic Medical Research Councils (NOS-M) 2010-2012 (medlem 2005-2017) og medlem i European Medical Research Councils Core Group 2009-2012. Han var leder av Scientific Review Group for the Biomedical Sciences i European Science Foundation (2013-2015). Han var medlem av Divisjonsstyret for vitenskap (2007-2015) i Forskningsrådet, styret for SINTEF (2009-2015) og Kreftregisteret (2010-2015).

Slørdahl har tidligere blant annet vært styreleder for Medtech Trondheim, medlem av styret i Rikshospitalet HF, medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, medlem av Publiseringsutvalget i Universitets- og høgskolerådet, medlem av RHFenes strategigruppe for forskning og ledet Midt Norsk Cardiologisk Forum.

Slørdahl ledet arbeidet med den første revideringen (1997-98) av det fullverdige medisinstudiet som ble etablert i 1993, etablerte Kursuka som et nytt tilbud i studiet, var prosjektleder for Levende timeplan (undervisningsressurser på Internett) og utviklet i 1999 faget «Innføring i medisin for ikke-medisinere» som ble det mest populære emnet ved NTNU.

Sammen med fem kollegaer etablerte og drev Slørdahl Treningsklinikken AS (2001-2003) som ble etablert for å gi et vitenskapelig basert treningstilbud til pasienter og friske. Han hadde i perioden  2008-2015 en ukentlig blogg på forskning.no.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner