Bakgrunn og aktiviteter

 • Jeg har ResearchGate score >20 («Your score is higher than 70% of ResearchGate members») og er publisert innen flere av NTNU’s fagområden. Jeg har bygget opp og ledet ny forskningsvirksomhet både i universitets- og industriverden og har brede erfaringer som referee i vitenskaplige journaler og for store internationale vitenskaplige konferanser.
 • Jeg har vært ansatt professor i Sverige, Tyskland og Norge (innen fagområderne innovasjon og produktutvikling) og har blitt professorskompetanseforklart på flere ulike områden. Jeg er docent i innovasjonsteknik i Sverige, hvilket i mitt fall betyr først doktorseksamen i fysik og siden tillsvarende ennå en doktorseksamen i innovasjonsteknik.
 • Jeg har bred erfaring fra kommunikasjons- og samarbeidsevner med personer fra ulike organisasjonstyper. Fyldig informasjon er tilgjengelig om meg selv på min Linkedin-side og min facebook-side.
 • Jeg har et brett kontaktnett i forskningsverden, Rotary Inernational og industrien. For eksempel er jeg av the Rotary Foundation utnevnt til Paul Harris Fellow med begrunnelsen: «In appreciation of tangible and significant assistance given for the furtherance of better understanding and friendly relations among peoples of the world.»
 • Jeg har brede erfaringer fra insiden av forsjellige miljøer innom næringsliv og offentlig forvaltning og har bevist styrke i entreprenørskap og gjennomføring av forendringsprosesser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Ottosson, Stig Roland; Zaslavskyi, Vladimir. (2020) Visualize What to Be Coded Before Programming. 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT).
 • Ottosson, Stig Roland; Moldavska, Anastasiia; Ogorodnyk, Olga; Skogsrød, Torbjørn. (2017) What is and how to develop sustainable innovation?. Leadership, Innovation and Entrepreneurship as Driving Forces of the Global Economy - Proceedings of the 2016 International Conference on Leadership, Innovation and Entrepreneurship (ICLIE).
 • Ottosson, Stig Roland. (2017) The Road to Paradigm Shift with Dynamic Management. Proceedings of the 11th International Workshop on Integrated Design Engineering.
 • Ottosson, Stig Roland; Kolla, Sri Sudha Vijay Keshav. (2017) Which Product Development Method is Best for Need-based New Product Development?. Proceedings of the 11th International Workshop on Integrated Design Engineering.
 • Björk, Evastina; Ottosson, Stig Roland. (2016) Cross-Professional Cooperation in a University Setting. Universal Design 2016: Learning from the past, designing for the future. Proceedings of the 3rd International Conference on Universal Design (UD 2016), York, United Kingdom, August 21–24, 2016.
 • Ottosson, Stig Roland; Skogsrød, Torbjørn. (2016) Some Experiences from Using 3D-printing in the Modelling of a New Product. NordDesign 2016.
 • Ottosson, Stig Roland. (2015) Aspects on cost and time efficient new product development. Proceeding of the 10th International Workshop on Integrated Design Engineering; September 10th-12th 2014, Magdeburg, Germany.
 • Alawawdeh, Alaeddin; Ottosson, Stig Roland; Kowalski, Stewart; McCallum, Simon. (2014) Learner Profiling for Innovation Education Across Disciplines: A Work In Progress Paper. International Conference on Web & Open Access to Learning, ICWOAL, 2014.
 • Ottosson, Stig Roland. (2013) Universal product development – A want- or wish-based development task. Proceeding of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13), Design for Harmonies, Vol.7: Human Behaviour in Design, Seoul, Korea, 19-22.08.2013.