73591825
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 8 * 8345

Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt ved instituttet siden høsten 1983, først som stipendiat, så imidlertidig ansatt fram til fast ansettelse fra høsten 1990 som førsteamanuensis i filmvitenskap. Mine hovedintresser ligger i området filmteori og filmopplevelse tematisert rundt film og fortelling, film og litteratur, film og retorikk og film og hermeneutikk.

En innføring i filmteori er underveis på Universitetsforlaget og en introduksjon til film er under oppdatering sammen med Ove Solum ved Universitetet i Oslo.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig; Solum, Ove. (2000) Introduksjon til film: Historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk. 2000. ISBN 82-417-1053-4.
  • Solum, Ove; Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig. (2000) Introduksjon til film, historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk. 2000. ISBN 82-417-1053-4.
  • Solum, Ove; Kulset, Stig; Braaten, Lars Thomas. (1997) Inledning til filmstudier, historia, teori och analys. Studentlitteratur AB. 1997. ISBN 91-44-60821-7.
  • Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig; Solum, Ove. (1996) Introduksjon til film : historie, teori og analyse. 2. utg. 1996. ISBN 82-417-0665-0.
  • Iversen, Gunnar; Kulset, Stig; Skretting, Kathrine. (1996) "As time goes by" : festskrift i anledning Bjørn Sørenssens 50-årsdag. Tapir Akademisk Forlag. 1996. ISBN 82-519-1239-3.

Del av bok/rapport

  • Kulset, Stig. (2003) Modernisme for massene: Fjernsynsserien The Singing Detective. Anne Gjelsvik og Gunnar Iversen (red.) Blikkfang. Fjernsyn, form og estetikk.
  • Strøm, Gunnar; Iversen, Gunnar; Kulset, Stig; Skretting, Kathrine. (1996) Animasjon og ny teknologi. "As time goes by" : festskrift i anledning Bjørn Sørenssens 50-årsdag.