Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Undervisning og forskning innen bygningsfysikk

Bakgrunn og kompetanse

Stig Geving har siden 1993 jobbet med forskning, rådgivning og informasjon innen generell byggeteknikk og bygningsfysikk. Fra 2011 har han vært ansatt ved NTNU som professor. Han er også deltidsansatt hos Sweco Norge som seniorrådgiver i bygningsfysikk. Tidligere jobbet han som forsker i 9 år (i to perioder) ved SINTEF Byggforsk i Trondheim, avbrutt av 4 år som rådgiver ved utbyggingsprosjektet for nytt sykehus i Trondheim.

Hans hovedekspertise har vært innen varme- og fukttransport i bygninger og bygningskomponenter. Hovedvekten der har vært på design og utførelse av ytterkonstruksjoner, fuktberegninger, fuktskader og praktisk fukthåndtering i byggefasen. Bygningsfysiske tema knyttet til energieffektive bygninger som passivhus og null-utslippshus har også vært et fokusområde de senere årene.

Geving har skrevet et større antall lærebøker, rapporter, oppdragsrapporter, papers og artikler innen de overnevnte temaene. Han presenterer og foredrar ofte på konferanser og andre profesjonelle arenaer, i Norge og internasjonalt.

Undervisning

  • TBA 4160 Bygningsfysikk GK
  • TBA 4165 Bygningsteknikk (fagansvarlig)
  • TBA 4166 Bygningssimulering
  • Veiledning av prosjektoppgaver (9.semester) og masteroppgaver (10. semester)
  • BA 8104 Fukt- og lufttransport i bygningskonstruksjoner, dr.kurs (fagansvarlig)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Geving, Stig. (2011) Fuktskader. Årsaker, utredning og tiltak. 2011. ISBN 978-82-536-1228-7.
  • Thue, Jan Vincent; Geving, Stig; Time, Berit; Støre, Marit; Økland, Øyvind. (1993) Fourth common exercise: Heat air and moisture transfer in industrial roofs. 1993. Report T1-N 93/01.

Del av bok/rapport

  • Fedorova, Anna; Jelle, Bjørn Petter; Andenæs, Erlend; Imenes, Anne Gerd; Aunrønning, Ole; Schlemminger, Christian; Geving, Stig. (2017) Large-Scale Laboratory Investigation of Building Integrated Photovoltaics - A Review of Methods and Opportunities. Proceedings of 1st International Conference on Building Integrated Renewable Energy Systems (BIRES 2017).