Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Undervisning og forskning innen bygningsfysikk

Bakgrunn og kompetanse

Stig Geving har siden 1993 jobbet med forskning, rådgivning og informasjon innen generell byggeteknikk og bygningsfysikk. Fra 2011 har han vært ansatt ved NTNU som professor. I perioden 2017-19 har han også vært deltidsansatt hos Sweco Norge som seniorrådgiver i bygningsfysikk. Tidligere jobbet han som forsker i 9 år (i to perioder) ved SINTEF Byggforsk i Trondheim, avbrutt av 4 år som rådgiver ved utbyggingsprosjektet for nytt sykehus i Trondheim.

Hans hovedekspertise har vært innen varme- og fukttransport i bygninger og bygningskomponenter. Hovedvekten der har vært på design og utførelse av ytterkonstruksjoner, fuktberegninger, fuktskader og praktisk fukthåndtering i byggefasen. Bygningsfysiske tema knyttet til energieffektive bygninger som passivhus og null-utslippshus har også vært et fokusområde de senere årene.

Geving har skrevet et større antall lærebøker, rapporter, oppdragsrapporter, papers og artikler innen de overnevnte temaene. Han presenterer og foredrar ofte på konferanser og andre profesjonelle arenaer, i Norge og internasjonalt.

Undervisning

  • TBA 4160 Bygningsfysikk GK
  • TBA 4165 Bygningsteknikk (fagansvarlig)
  • TBA 4166 Bygningssimulering
  • Veiledning av prosjektoppgaver (9.semester) og masteroppgaver (10. semester)
  • BA 8104 Fukt- og lufttransport i bygningskonstruksjoner, dr.kurs (fagansvarlig)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner