Stig Geving

Professor i bygningsfysikk Institutt for bygg- og miljøteknikk
73594793 92299576
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 2-136

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Undervisning og forskning innen bygningsfysikk

Bakgrunn og kompetanse

Stig Geving har siden 1993 jobbet med forskning, rådgivning og informasjon innen generell byggeteknikk og bygningsfysikk. Fra 2011 har han vært ansatt ved NTNU som professor. Han er også deltidsansatt hos Sweco Norge som fagsjef og rådgiver i bygningsfysikk. Tidligere jobbet han som forsker i 9 år (i to perioder) ved SINTEF Byggforsk i Trondheim, avbrutt av 4 år som rådgiver ved utbyggingsprosjektet for nytt sykehus i Trondheim.

Hans hovedekspertise har vært innen varme- og fukttransport i bygninger og bygningskomponenter. Hovedvekten der har vært på design og utførelse av ytterkonstruksjoner, fuktberegninger, fuktskader og praktisk fukthåndtering i byggefasen. Bygningsfysiske tema knyttet til energieffektive bygninger som passivhus og null-utslippshus har også vært et fokusområde de senere årene.

Geving har skrevet et større antall lærebøker, rapporter, oppdragsrapporter, papers og artikler innen de overnevnte temaene. Han presenterer og foredrar ofte på konferanser og andre profesjonelle arenaer, i Norge og internasjonalt.

Undervisning

 • TBA 4160 Bygningsfysikk GK
 • TBA 4165 Bygningsteknikk (fagansvarlig)
 • TBA 4166 Bygningssimulering
 • Veiledning av prosjektoppgaver (9.semester) og masteroppgaver (10. semester)
 • BA 8104 Fukt- og lufttransport i bygningskonstruksjoner, dr.kurs (fagansvarlig)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Geving, Stig. (2011) Fuktskader. Årsaker, utredning og tiltak. 2011. ISBN 978-82-536-1228-7.

Del av bok/rapport

 • Geving, Stig; Thorsrud, Eirik; Uvsløkk, Sivert. (2014) The performance of unventilated wooden roofs with smart vapour barriers during winter conditions. Proceedings of the 10th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2014).
 • Johansson, Pär; Geving, Stig; Hagentoft, Carl-Eric; Jelle, Bjørn Petter; Rognvik, Egil; Kalagasidis, Angela Sasic; Time, Berit. (2014) Retrofitting a Brick Wall Using Vacuum Insulation Panels: Measured Hygrothermal Effect on the Existing Structure. Proceedings of the 10th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2014).
 • Geving, Stig; Thorsrud, Eirik; Uvsløkk, Sivert. (2013) Smart vapour barriers in unventilated wooden roofs in a Nordic climate - laboratory study of drying effect under shaded conditions. 2nd Central European symposium on building physics. Vienna, Austria, September 9-11, 2013. Contributions to building physics.
 • Gullbrekken, Lars; Nilsen, Espen Hobber; Kvande, Tore; Geving, Stig. (2013) Effect of various Nordic climates on attaining the Passive House standard. 2nd Central European symposium on building physics. Vienna, Austria, September 9-11, 2013. Contributions to building physics.
 • Dalehaug, Arvid; Solheim, Siri Birkeland; Geving, Stig. (2012) Overheating in passive houses compared to houses of former energy standards. PassivhusNorden 2012.
 • Geving, Stig. (2011) Outdoor ventilated crawl spaces in passive houses - What are the moisture consequences?. PHN11 Helsinki - 4th Nordic Passive House Conference.
 • Geving, Stig; Kvalvik, Marius; Martinsen, Espen. (2011) Rehabilitation of basement walls with moisture problems by the use of vapour open exterior thermal insulation. Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2011.

Rapport/avhandling

Andre

 • Geving, Stig. (2015) Hva kan oppnås ved fuktbufring i innvendige trevoverflater?. Norsk bygningsfysikkdag 2015 . SINTEF Byggforsk og NTNU; Oslo. 2015-11-19 - 2015-11-19.
 • Johansson, Pär; Geving, Stig; Hagentoft, Carl-Eric; Jelle, Bjørn Petter; Rognvik, Egil; Kalagasidis, Angela Sasic; Time, Berit. (2014) Retrofitting a Brick Wall Using Vacuum Insulation Panels: Measured Hygrothermal Effect on the Existing Structure. 10th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2014) . 10th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2014); Lund. 2014-06-15 - 2014-06-19.
 • Geving, Stig; Stellander, Markus; Uvsløkk, Sivert. (2013) Smart vapour barriers in compact wood frame roofs. Buildings XII - Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings ; Clearwater Beach, Florida. 2013-12-01 - 2013-12-05.
 • Gullbrekken, Lars; Korsnes, Silje Kathrin; Holme, Jonas; Geving, Stig. (2013) Fukt i passivhusvegger og -tak - målinger og beregninger. Passivhus Norden 2013 . Passivhus Norden; Gøteborg. 2013-10-15 - 2013-10-17.
 • Geving, Stig. (2012) Fukt i passivhus. Workshop trekonstruksjoner . NTNU; Trondheim. 2012-06-06.
 • Geving, Stig. (2012) Fuktindikatorer - praktisk bruk og begrensinger. Skadetakstkonferanse . Anticimex; Gardermoen. 2012-01-10 - 2012-01-10.
 • Geving, Stig. (2012) Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjelleryttervegger. Norsk bygningsfysikkdag 2012 . NTNU og SINTEF Byggforsk; Oslo. 2012-11-21.
 • Geving, Stig. (2012) Prosjektering av fuktsikre bygg. Internkurs . Mad Arkitekter; Oslo. 2012-05-09.
 • Geving, Stig. (2012) Tørking av konstruksjoner etter vannskader. Skadetakstkonferanse . Anticimex; Gardermoen. 2012-01-10 - 2012-01-11.
 • Geving, Stig; Holme, Jonas. (2012) Vapour retarders in wood frame walls - do they have any effect on the drying capability?. IBPC 2012 - 5th International Building Physics Conference . Kyoto University; Kyoto. 2012-05-28 - 2012-05-31.
 • Gullbrekken, Lars; Bergby, Jon Christian; Geving, Stig; Time, Berit; Uvsløkk, Sivert. (2012) Measurements of air leakage through clamped joints. 7th International BUILDAIR Symposium ; Stuttgart. 2012-05-11 - 2012-05-12.
 • Gullbrekken, Lars; Bergby, Jon Christian; Uvsløkk, Sivert; Geving, Stig; Time, Berit. (2012) Improvement of traditional clamped joints in vapour- and wind barrier layer for passive house design. Passivhus Norden ; Trondheim. 2012-10-21 - 2012-10-23.
 • Geving, Stig. (2011) Etterisolering. Endret bygningsfysikk - hva er mulig?. NBEF-kurs: Oppgradering av bygninger - utfordringer oig muligheter . NBEF; Oslo. 2011-11-01 - 2011-11-02.
 • Geving, Stig. (2011) Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse - resultater fra et forkningsprosjekt. Klimax frokostmøte . Klimax, NTNU; Trondheim. 2011-02-15 - 2011-02-15.
 • Geving, Stig. (2011) Hva er nytt fra forskningen?. Norsk bygningsfysikkdag 2011 . SINTEF Byggforsk og NTNU; Oslo. 2011-11-29 - 2011-11-29.
 • Geving, Stig. (2011) Praktisk bygningsfysikk og tema i vinden. Laugsmøte for Trondheim Byggmesterlaug . Trondheim Byggmesterlaug; Trondheim. 2011-12-08 - 2011-12-08.