Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Faltinsen, Odd Magnus; Berge, Stig. (2003) Teorifagene Marin Hydrodynamikk og Marine Konstruksjoner. 2003. Et hav av muligheter.
 • Moan, Torgeir; Berge, Stig. (1999) Proceedings of the 13th International Ship and Offshore Structures Congress. Elsevier. 1999. ISBN 0-08-042829-0.
 • Moan, Torgeir; Berge, Stig. (1999) Proceedings of the 13th International Ship and Offshore Structures Congress. Elsevier. 1999. ISBN 0-08-042829-0.
 • Moan, Torgeir; Berge, Stig. (1999) The Proceedings of the 13th International Ship and Offshore Structures Congress. Elsevier. 1999. ISBN 0-08-042829-0.

Del av bok/rapport

 • Berge, Stig. (2017) Test Methods. Handbook on design and operation of flexible pipes.
 • Berge, Stig; Eriksen, Morten. (2017) Flexible Pipe Properites and Materials. Handbook on design and operation of flexible pipes.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud; Berge, Stig. (2015) KJØPESUMSBEREGNING I AKSJEKJØPSAVTALER – ER REVISORS AVGJØRELSER UNDERLAGT VOLDGIFTSLOVEN?. Avtalt prosess.
 • Leira, Bernt Johan; Berge, Stig; Løtveit, Svein Are; Fergestad, Dag; Langhelle, Nina Kristin. (2015) Lifetime Extension of Flexible Risers: A Generic Case Study. Offshore Technology Conference 2015 (OTC 2015). Proceedings of a meeting held 4-7 May 2015, Houston, Texas, USA..
 • Leira, Bernt Johan; Løtveit, Svein Are; Berge, Stig; Fergestad, Dag; Langhelle, Nina Kristin. (2015) Qualified Assessment for Lifetime Extension of Flexible Risers. Proceedings ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 5A: Pipeline and Riser Technology.
 • Berge, Stig. (2014) Test Methods. Handbook on Design and Operation of Flexible Pipes.
 • Berge, Stig; Eriksen, Morten. (2014) Flexible Pipe Properties and Materials -. Handbook on Design and Operation of Flexible Pipes.
 • Berge, Stig; Wang, Ting; Langhelle, Nina Kristin. (2014) Surface characterisation and fatigue strength of Corroded armour wire. 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic EngineeringVolume 6B: Pipeline and Riser Technology.
 • Nasution, Fachri Panusunan; Sævik, Svein; Berge, Stig. (2013) Experimental investigation of fatigue performance of a 300 mm2 copper power conductor. ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 4B: Pipeline and Riser Technology.