Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgraden skal brukes til å gå inn på undervannsnavigasjon rettet mot eksponert havbruk. Planen er nå å se nærmere på å bruke avstandsmålinger funnet ved hjelp av akustikk. For å forstå problemet skal det utvikles en simulator som videre skal brukes i implementeringen i en modell på liten skala. Håpet er å senere også få utført forsøk i stor skala. Dette skal bidra til økt bruk av undervannsfartøy innen havbruk.

Veileder:            Ingrid Schjølberg
Med veileder:   Ingrid Utne

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Sandøy, Stian Skaalvik; Schjølberg, Ingrid. (2017) Experimental verification of underwater positioning system in aquaculture. IEEE conference proceedings. 2017.
  • Sandøy, Stian Skaalvik; Schjølberg, Ingrid. (2017) Underwater Positioning using near Surface Long Baseline Transponder’s Induced by Wave Motion. ASME Press. 2017.
  • Sandøy, Stian Skaalvik; Skjetne, Roger; Candeloro, Mauro. (2016) System Identification and State Estimation for ROV uDrone. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2016.