Bakgrunn og aktiviteter

AMOS forskningstema: Offshore Vindturbiner

Veileder: Professor Jørgen Amdahl

Bi-veiledere: Professor Asgeir J. Sørensen og Professor II Jørgen R. Krokstad

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner