Bakgrunn og aktiviteter

Steinar Westin (født 21. juni 1944 i Oslo) er en norsk lege, dr. med. og professor i sosialmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, NTNU, samt deltids fastlege ved Mathesongården legesenter.

Utdanning

Westin hadde sine skoleår i Trondheim, med eksamen artium ved Strinda realskole og gymnas i 1963. Han tok sin medisinske embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1970, og hadde under studietiden i 1966-67 ett års permisjon med Fulbright-stipend for forskning i biokjemi ved Brandeis-universitetet i Massachusetts i USA. Turnustjeneste ved Haraldsplass sykehus i Bergen og Askøy legedistrikt. Spesialistutdanningen i allmennmedisin ble godkjent i 1986, og han avla doktorgraden ved Universitetet i Trondheim i 1990 med en avhandling om arbeidsløshet og helse. Også godkjent veileder i allmennmedisin fra 1986.

Bakgrunn

Westin var assistentlege og forskningsstipendiat ved Neevengården psykiatriske sykehus i årene 1970-72, var i seks år allmennlege/distriktslege på Askøy fra 1973-78, og ble amanuensis i allmennmedisin ved Universitetet i Trondheim i 1978, professor i sosialmedisin samme sted fra 1990. Han var sentral i Legeforeningens arbeid med å få etablert en spesialistutdanning i allmennmedisin på 1980-tallet, blant annet med to bøker til bruk i utdanningen, den siste fra 1996. Forfatter og medforfatter til flere lærebøker, blant annet i sosialmedisin og sosial epidemiologi.

Forskning

Ellers forskning innen områdene medisinsk utdanning, allmennmedisin, trygdemedisin, særlig i relasjon til arbeidslivet og sosialmedisinske følger av arbeidsløshet, samt spørsmål knytet sosiale ulikheter i helse. Gjesteprofessor i Australia for Royal Australian College of General Practitioners i 1995. Rådgiver for WHO i Makedonia 2003-4, og deltaker i prosjekter for utvikling av primærhelstejeneste i blant annet Nord-Portugal, Tyrkia og Kina. Mangeårig medlem av den internasjonale redaksjonskomiteen i British Medical Journal og leder av Redaksjonskomiteen i Tidsskrift for Den norske legeforening 1996-2004. Fra 2005 til 2014 leder av Helsedirektoratets Ekspertgruppe – sosiale ulikheter i helse, fra 2011 videreført som Fagråd for sosial ulikhet i helse. Fra 2007 til 2011 leder for programstyret for Norges forskningsråds satsing på forskning om sykefravær og inkludering i arbeidslivet.

Innvalgt medlem av DKNVS, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, siden 1991. Mottok Nidarosprisen i 2009 for mangeårig innsats som brobygger mellom akademisk og klinisk allmennmedisin.

Hyppig deltaker i den offentlige debatt om helse- og sosialpolitiske spørsmål, i flere perioder "radiodoktor" for NRK, og siden 1999 fast spaltist i Adresseavisen.

 

Publikasjoner

Se oversikt i Cristin

Last ned CV [pdf]

Lancet Editor's comment

Last ned Editorial The Lancet

Editorial BMJ

BMJ - NHS 50 years' anniversary

Intervju i Norsk Farmceutisk Tidsskrift

Kronikk Dagbladet bærekraftig helsetjeneste

Kronikk Dagsavisen sykefravær

Artikkel fra Adresseavisen

Gjest i studio NRK

Populærvitenskapelig forelesning: Finnes det trendy diagnoser?(video)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner