Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Nygaard, Steinar; Vågsland, Magne; Anderson, Ellen. (2015) Trøndelagens Naturkredsforening i 100 år. Kamp og framtid. 2015. ISBN 978-82-92646-05-2.
  • Nygaard, Steinar. (1993) Delegering som virkemiddel i kommunal organisasjonsutvikling. 1993.

Del av bok/rapport

  • Nygaard, Steinar. (2010) Juss på NTH - er det behov for det?. Glimt fra hundre års virksomhet.
  • Nygaard, Steinar. (2010) Ledelse og styring - ikke alltid en enkelt sak. Glimt fra hundre års virksomhet.

Rapport/avhandling

  • Sletten, Per; Nygaard, Steinar. (1995) Åfjord kommune - nytt politisk styringssystem : en evaluering. 1995.