Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bjørnstad, Steinar; Veisllari, Raimena; Braute, Jan P.; Bozorgebrahimi, Kurosh. (2014) Integrated Packet/Circuit Hybrid Network Field-Trial Demonstrating Sub-Wavelength Aggregation. Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC), 2014.
  • Veisllari, Raimena; Bjørnstad, Steinar; Bozorgebrahimi, Kurosh. (2014) Load balancing in SDN enabled integrated packet/circuit networks, first experimental demonstrations. EUCNC 2014, Workshop on Software Defined Photonics in Data Center Networks.
  • Veisllari, Raimena; Stol, Norvald; Bjørnstad, Steinar; Raffaelli, Carla. (2014) Scalability Analysis of SDN-controlled Optical Ring MAN with Hybrid Traffic. ICC 2014 - Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Communications.
  • Bjørnstad, Steinar; Veisllari, Raimena; Bozorgebrahimi, Kurosh. (2013) Long-haul Ethernet-Transport Integrated Packet/Circuit Hybrid Network Field-Trial. Optical Fiber Communication Conference/National Fiber Optic Engineers Conference 2013.
  • Veisllari, Raimena; Bjørnstad, Steinar; Bozorgebrahimi, Kurosh. (2013) Integrated packet/circuit hybrid network field-trial. Optical Fiber Communication Conference/National Fiber Optic Engineers Conference 2013.