Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Ledelse og koordinering av seksjonens virksomhet
  • Planarbeid (mål og handlingsplaner)
  • Budsjettarbeid (bevilgningsfinansiert)
  • Oppfølgingsarbeid (avvik- og prognosevurdering)