Ståle Rønning

Seksjonssjef HF fakultetsadministrasjon
73598677 93802993
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 2 * 2524

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Ledelse og koordinering av seksjonens virksomhet
  • Planarbeid (mål og handlingsplaner)
  • Budsjettarbeid (bevilgningsfinansiert)
  • Oppfølgingsarbeid (avvik- og prognosevurdering)