Sören Ehlers

Professor Institutt for marin teknikk
73595596 91897748
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * E2.232

Bakgrunn og aktiviteter

For further details please visit: ntnu.edu/sast

Publications (Google sholar, Scopus)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner