Bakgrunn og aktiviteter

For further details please visit: ntnu.edu/sast

Publications (Google sholar, Scopus)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner