Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet lege med forskerlinje ved NTNU.

Er nå stipendiat ved institutt for sirkulajson og bildediagnostikk, tilknyttet Cardiac Exercise Research Group (CERG).

Phd-prosketet med tittel "Personlig Aktivitets-Intelligens – løsningen for å oppnå en gunstig kroppsmasseindeks og et lengre liv" undersøker sammenhengen mellom PAI, vekt og levetid.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner