Bakgrunn og aktiviteter

 

Pensjonist fra 2019.

Universitetsbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket. (MPA Master of Public Administration)

Mine arbeidsoppgaver

Markedsføring av Gunnerusbibliotekets historiske samlinger 

Fagansvarlig for lokal- og slektshistorie

Faste bidrag i Blogg for Spesialsamlingen og Lokal- og slektshistorie

Publikumstjeneste

Samarbeider med Norsk Slektshistorisk forening om kurs, foredrag og informasjon om bibliotekets samlinger og tjenester.

NTNU Gunnerusbiblioteket