Bakgrunn og aktiviteter

Universitetsbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket. Master of Public Administration.

Mine arbeidsoppgaver

Arbeidsleder for utlånsskranken og universitetsbibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket.

Fagansvarlig for lokal- og slektshistorie

Bloggen Lokal- og slektshistorie

Samarbeider med Norsk Slektshistorisk forening om kurs, foredrag og informasjon om bibliotekets samlinger og tjenester.

NTNU Gunnerusbiblioteket

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Løchen, Sølvi. (2017) Ville gjenreise feiringen av Hellig Olav. Kronikk om Henrik Mathiesen (1847-1927). Adresseavisen.
 • Løchen, Sølvi. (2016) Henrik Mathiesen (1847-1927): tegner og lokalhistoriker. Trondhjemske Samlinger.
 • Løchen, Sølvi. (2015) Slektshistoriske kilder ved NTNU Gunnerusbiblioteket. Genealogen. vol. 29 (1).
 • Løchen, Sølvi. (2014) 1814 ute og hjemme. Adresseavisen.
 • Løchen, Sølvi. (2013) Pionerer i stemmerettskampen. Adresseavisen.

Andre

 • Angeletaki, Alexandra; Langø, Inger; Løchen, Sølvi; Fürtig, Peggy; Juhlin, Victoria. (2017) Tråante utstilling. Om det samiske Landsmøteprotokoll [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU UB; Gunnerusbiblioteket. 2017-02-06 - 2017-06-01.
 • Løchen, Sølvi. (2017) Om godseiere og husmenn på Helgeland. Arkivene som personhistoriske kilder. Møte i Norsk slektshistorisk forening Trøndelag . NTNU Gunnerusbiblioteket; NTNU Gunnerusbiblioteket. 2017-03-28.
 • Løchen, Sølvi. (2016) Eldre manuskripter av slektshistorisk betydning: Gårder og eiendommer. Borgere i Trondheim. Laug i Trondheim. Slektshistorisk temautstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2016-05-21 - 2016-10-04.
 • Løchen, Sølvi. (2016) "Mandtal over Domsognets Menighed 1771-1773" Klokkerens manntall og sjeleregister. Temamøte : foredrag . Norsk slektshistorisk forening Trøndelag; Trondheim. 2016-10-18 - 2016-10-18.
 • Løchen, Sølvi. (2015) Diplomer datert 1570-1670 I NTNU Gunnerusbibliotekets eie. "Ny" kilde til gårdshistorie på 15- og 1600-tallet. Foredrag. Slektskafe . Norsk slektshistorisk forening, Trøndelag; NTNU Gunnerusbiblioteket. 2015-02-19 - 2015-02-19.
 • Løchen, Sølvi. (2015) Krig og motstandskamp i Trondheim 1940-1945. Utstilling. 70 år siden frigjøringen 8.mai 1945 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Gunnerusbiblioteket; Kalvskinnsgt 1. 2015-05-08 - 2015-10-23.
 • Løchen, Sølvi. (2015) Landsloven ut til folket! Magnus Lagabøtes landslov. Utstilling. Magnus Lagabøtes landslov. Manuskripter fra 1300-1600-tallet [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Gunnerusbiblioteket; NTNU Gunnerusbiblioteket. 2015-11-20 - 2015-11-30.
 • Løchen, Sølvi. (2015) Lensregnskaper og jordebøker. Hva slags opplysninger finner vi der? Foredrag. Slektskafe . Norsk slektshistorisk forening, Trøndelag; NTNU Gunnerusbiblioteket. 2015-09-16.
 • Løchen, Sølvi. (2015) Slektsforskning over grensen. Jemtland i NTNU Universitetsbiblioteket. Foredrag. Foredrag . NTNU Gunnerusbiblioteket og Norsk slektshistorisk forening; Kalvskinnsgt 1. 2015-03-19 - 2015-03-19.
 • Løchen, Sølvi. (2015) Trondheimsslekter. Foredrag. Slektsforum . Norsk slektshistorisk forening, Trøndelag; NTNU Gunnerusbiblioteket. 2015-10-28.
 • Løchen, Sølvi. (2014) 1814 og "Fædrelandssangen". Dokumentene forteller. Utstillingen viser dokumenter som eies av NTNU Gunnerusbiblioteket. "Trondhjemsadressen" var innlånt fra Riksarkivet. [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Gunnerusbiblioteket; Kalvskinnsgt 1. 2014-02-17 - 2014-09-17.
 • Løchen, Sølvi. (2014) Fem Strinda-gårder og det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta). På jakt etter gårder og slekter i NTNU Gunnerusbibliotekets privatarkiver. DIS temamøte . DIS Sør-Trøndelag / NTNU; NTNU Gunnerusbiblioteket. 2014-04-13 - 2014-04-13.
 • Løchen, Sølvi. (2014) Hornemanslekten og Reins kloster. Gårder og slekter i NTNU Gunnerusbiblioteket. Foredrag på NTNU Gunnerusbiblioteket ; Kalvskinns gt. 1. 2014-09-11 - 2014-09-11.
 • Løchen, Sølvi. (2014) "Ja, vi elsker" fyller 150 år. Trondheim [Radio]. 2014-04-15.
 • Løchen, Sølvi. (2013) Stemmerettsjubileet 1913-2013. Tre trønderske kvinner i kampen for stemmerett. Onsdagstreff: “Tre trønderske kvinner i kampen for allmenn stemmerett 1913» . Stjørdal Museum Værnes; Stjørdal. 2013-09-18 - 2013-09-18.