Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Europeisk registrert toksikolog (ERT) 2014

Sertifisert yrkeshygieniker (SYH) 2012

Ph.D, UIO 2012,

Cand. Scient biologi, studieretning toksikologi, UIO 2002

Jobber som yrkeshygieniker ved arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Har en 20% stilling som Førsteamanuensis II ved Institutt for geologi  og petroleum, NTNU

 

Interesseområder:

* Yrkeshygiene

* Eksponeringskarakterisering

* Arbeid og helse

* Åndedrettsvern

 

Pågående prosjekt:

Health effects of nano-sized dust in the ferroalloy industry (DEMASKUS)

 

Publikasjoner:

Lenke

 

Undervisning:

Underviser  i emnet HMS i tungindustrien (TGB4220)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling