Bakgrunn og aktiviteter

Solveig Bakken er forsknings- og samlingssjef ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Hun er stedfortreder for museumsdirektøren i faglige saker. Hun er Dr.scient. i botanikk.

Arbeidsoppgaver

 • Forskningsledelse og -administrasjon
 • Vitenskapelige samlinger
 • FoU-prosjekter
 • IKT
 • NTNU Vitenskapsmuseets kontakt for Cristin, MUSIT 

Medlemskap og verv

 • Medlem av NTNUs sentrale forskningsutvalg og NTNUs innovasjonsutvalg
 • Varamedlem til DKNVS styre
 • Varamedlem til UHR Museum

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Hanslin, Hans Martin; Bakken, Solveig; Pedersen, Bård. (2001) The impact of watering regime and ambient relative humidity on the effect of density on growth in two boreal forest mosses, Dicranum majus and Rhytidiadelphus loreus. Journal of Bryology. vol. 23 (1).
 • Pedersen, Bård; Hanslin, Hans Martin; Bakken, Solveig. (2001) Testing for positive density-dependent performance in four bryophyte species. Ecology. vol. 82 (1).
 • Såstad, Sigurd Mjøen; Stenøien, Hans K.; Flatberg, Kjell Ivar; Bakken, Solveig. (2001) The narrow endemic Sphagnum troendelagicum is an allopolyploid derivative of the widespread S. balticum and S. tenellum. Systematic Botany. vol. 26.
 • Sagmo Solli, Ida M; Söderström, Lars; Bakken, Solveig; Flatberg, Kjell Ivar; Pedersen, Bård. (2000) Studies of fertility of Dicranum majus in two populations with different sporophyte production. Journal of Bryology. vol. 21.
 • Hanslin, Hans Martin; Fjellvikås, Asbjørn; Bakken, Solveig. (1999) Design, technical specification, and operation of growth chambers with a computer-controlled system for regulating relative humidity suitable for ecophysiological experiments with bryophytes. Journal of Bryology. vol. 21.
 • Solli, Ida M. Sagmo; Söderström, Lars; Bakken, Solveig; Flatberg, Kjell Ivar; Pedersen, Bård. (1998) Reproductive phenology of Dicranum majus in central Norway. Journal of Bryology. vol. 20 (2).
 • Såstad, Sigurd Mjøen; Bakken, Solveig; Pedersen, Bård. (1998) Propagation of Sphagnum in axenic culture - a method for obtaining large numbers of cloned gametophores. Lindbergia. vol. 23.
 • Stenøien, Hans K.; Bakken, Solveig; Flatberg, Kjell Ivar. (1997) Phenotypic variation in the Sphagnum recurvum complex : a cultivation experiment. Journal of Bryology. vol. 19 (4).

Del av bok/rapport

 • Bates, J. W.; Bakken, Solveig. (1998) Nutrition retention, desiccation and redistribution in mosses. Bryology for the twenty-first century.
 • Hanslin, Hans Martin; Bakken, Solveig; Pedersen, Bård. (1996) Interactions in bryophyte carpets. The influence of density and environmental factors on plant growth and competition. NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser.

Rapport/avhandling

 • Johansen, Torkel; Hårsaker, Karstein; Bakken, Solveig; Risvaag, Jon Anders. (2017) Revita-prosjektet 2006-2015. Sluttrapport. 2017. ISBN 978-82-8322-107-7.
 • Flatberg, Kjell Ivar; Bakken, Solveig; Pedersen, Bård; Søderstrøm, Lars; Såstad, Sigurd Mjøen. (1996) Biodiversitet : populasjonsbiologiske prosesser hos moser. 1996.
 • Solli, Ida M. Sagmo; Flatberg, Kjell Ivar; Søderstrøm, Lars; Bakken, Solveig; Pedersen, Bård. (1996) Blanksigd og luftforurensninger : fertilitetsstudier. 1996. Rapport (1996-1).

Kompetanseord