Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Blindheim, Kari; Thorsnes, Sigrid Lerstad. (2011) Ungdom som pårørende - læring og mestring. Sykepleiepedagogisk praksis : pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer.
  • Thorsnes, Sigrid Lerstad; Rønning, Anne-Britt. (2011) Veiledning i yrkeslivet. Sykepleiepedagogisk praksis : pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer.

Rapport/avhandling