Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Bleiklie, Siv; Arge, Kirsten. (2003) Arkitektonisk kvalitet. En studie av samspillet mellom byggherre og arkitekt. 2003. ISBN 82-452-0026-3.
  • Bleiklie, Siv. (1994) Consciousness raising and environmental upgrading : a research report UNICEF, Turkey, 1992, September. 1994. ISBN 92-806-3097-0.

Rapport/avhandling

  • Bleiklie, Siv; Leknes, Rigmor. (2006) universell utforming - en registrering av midtbyen i TRondheim. 2006. ISBN 82-7551-032-5.
  • Bleiklie, Siv; Bleiklie, Anne Torill. (2006) Bolig og nærmiljø. 2006.
  • Bleiklie, Siv; Bleiklie, Anne Torill. (2001) Bolig og bomiljø, et idehefte for arkitekturundervisning i grunnskolen. 2001.