Sissel Sæther

Seniorkonsulent SU fakultetsadministrasjon
41191343
Prinsesse Kristinas gate 3, AHL * 342.03.021

Bakgrunn og aktiviteter

HR ved Fakultet for samfunns-   og utdanningsvitenskap

  • Kontaktperson for Institutt for pedagogikk og livslang læring
  • Kontaktperson for Institutt for sosiologi og statsvitenskap
  • Rekruttering