Bakgrunn og aktiviteter

HR ved Fakultet for samfunns-   og utdanningsvitenskap

  • Kontaktperson for Institutt for pedagogikk og livslang læring
  • Kontaktperson for Institutt for sosiologi og statsvitenskap
  • Rekruttering
  • Web-kontakt for HR