Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er overingeniør og fagbestiller NTNU 

Oppgaver:
-Bestilling av varer og tjenester for IKOM

Ansvarsområder:
-Forespørsler / innhente tilbud
-Bestille varer og tjenester
-Leveranseoppfølging
-Varemottak/ attestering av inngående faktura
-Kontering
-Ivareta gjeldende regelverk for anskaffelser blir overholdt

-Attestere inngående faktura
-Ompostering knyttet til inngående faktura
-Utføre jobben i henhold til retningslinjer og reglement

Arbeidsoppgaver

-Sende forespørsler / innhente tilbud ved behov
-Bestille varer og tjenester
-Oppfølging av leveranser
-Registrere varemottak i innkjøpssystemet
-Rapportering
-Attestere faktura som ikke matcher mot bestilling
-Kontaktperson mot leverandører
-Oppfølging mot gjeldende anskaffelsesregelverk

-Service- garantikontrakter
-Reklamasjoner
-Toll
-Orientere/informere om BtB-prosessen

Regnskapsoppgaver

-Kvalitetssikring ved kontering

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner