Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

 • Studentrekruttering NTNU i Ålesund
 • Samarbeid med faggruppe for studentrekruttering ved Avdeling for studenttjenester.
 • Lede og koordinere studentambassadører for NTNU i Ålesund
 • Ansvarlig for rekrutteringstiltak for NTNU i Ålesund: utdanningsmesser, skolebesøk, presentasjoner, besøk på campus, Åpen dag mm.
 • Markedsføring av NTNU i Ålesund og studietilbudet

Interesser og kompetanseområder

 • Markedsføring og salg
 • Ledelse
 • Innovasjon og nyskaping
 • Sosiale medier
 • Prosjektledelse
 • Målgruppekunnskap
 • Film/foto


Utdannelse og bakgrunn

 • Bachelorgrad: Markedsføring og ledelse, NTNU, 180stp
 • Emne, bachelornivå ved NTNU: Matematikk for økonomifag og Makroøkonomi.
 • Emne, bachelornivå ved Høgskolen i Molde: Organisasjonsteori. 
 • Emner, masternivå ved Høgskolen i Molde (SOL):
  Samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og vitenskapsteori. 
  Fremtidens (smarte) byer.
  Innovasjon.
 • Exphil UiB
 • Selvstendig næringsdrivende, drift av firma innen varehandel og event
 • Mediagruppen Sunnmøre, markedsføring, salg, utvikling av markedskonsept, radio og tv
 • Norsk Tipping, salgsleder Møre og Romsdal (vikariat)