Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

 • Studentrekruttering NTNU i Ålesund
 • Samarbeid med faggruppe for studentrekruttering ved Avdeling for studenttjenester.
 • Lede og koordinere studentambassadører for NTNU i Ålesund
 • Ansvarlig for rekrutteringstiltak for NTNU i Ålesund: utdanningsmesser, skolebesøk, presentasjoner, besøk på campus, Åpen dag mm.
 • Markedsføring av NTNU i Ålesund og studietilbudet

Interesser og kompetanseområder

 • Markedsføring og salg
 • Ledelse
 • Innovasjon og nyskaping
 • Sosiale medier
 • Prosjektledelse
 • Målgruppekunnskap
 • Film/foto


Utdannelse og bakgrunn

 • Bachelor markedsføring og ledelse, samt ekstra fag, NTNU
 • Kurs og fag organisasjonsteori, noen masteremner fra Høyskolen i Molde (SOL)
 • Exphil UiB
 • Selvstendig næringsdrivende, drift av firma innen varehandel og event
 • Mediagruppen Sunnmøre, markedsføring, salg, utvikling av markedskonsept, radio og tv
 • Norsk Tipping, salgsleder Møre og Romsdal (vikariat)