Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

 • Studentrekruttering NTNU i Ålesund
 • Samarbeid med ansatte i Trondheim og Gjøvik i studentrekrutteringstiltak
 • Lede og koordinere studentambassadører for NTNU i Ålesund
 • Ansvarlig for rekrutteringstiltak for NTNU i Ålesund: utdanningsmesser, skolebesøk, presentasjoner, besøk på campus, Åpen dag mm.
 • Markedsføring av NTNU i Ålesund og studietilbudet
   

Interesser og kompetanseområder

 • Markedsføring og strategi 
 • Ledelse
 • Innovasjon og nyskaping
 • Sosiale medier
 • Prosjektledelse
 • Målgruppekunnskap
 • Film/foto
 • Adobe Indesign, photoshop, premiere og lightroom


Utdannelse og bakgrunn

 • Bachelor: Markedsføring og ledelse, NTNU, 180 stp. 
 • Tilleggsemner på bachelornivå ved NTNU i Ålesund: Matematikk for økonomifag, Makroøkonomi. 
 • Emne på bachelornivå ved Høgskolen i Molde: Organisasjonsteori. 
 • Emner, masternivå ved Høgskolen i Molde (SOL):
  Samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og vitenskapsteori 
  Fremtidens (smarte) byer
  Innovasjon
  International business and marketing
 • Exphil UiB
 • Selvstendig næringsdrivende. Drift av eget firma innen varehandel og event. 
 • Mediagruppen Sunnmøre. Markedsføring, salg, utvikling av markedskonsept innen radio og tv.
 • Norsk Tipping, salgsleder Møre og Romsdal, vikariat
 • Ulike fotokurs. Bl.a. workshops ledet av fotograf Morten Krogvold i Vågå, steg 1, 2 og 3
 • USN - emner innen idehistorie