Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder:

  • Studie- og forskningsseksjonen

Arbeidsoppgaver:

  • Ph.d.-studiet
  • Saksforbereder og sekretær for fakultetets forskningsutvalg
  • Saksforbereder og sekretær for forskningsutvalget ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
  • Administrative oppgaver knyttet til fakultetets  ph.d.-program