Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

 • Faggruppeleder for Eksamensgruppa
 • I ledergruppen i Avdeling for Studieadministrasjon
 • Koordinerende leder for eksamensgruppen Trondheim/Gjøvik/Ålesund
 • Administrering av NTNUs eksamensinspektørkorps
 • Koordinering av planlegging, gjennomføring og etterarbeid av skriftlig eksamen

Kompetanse

 • Rutineutvikling og effektiviseringsarbeid
 • Rådgiving om regelverk knyttet til vurdering
 • Prosessarbeid, forenkling og koordinering
 • Studieadminstrasjon og forvaltning
 • Opplæring

Utdannelse

 • Cand.scient (hovedfag/mastergrad) i biologi, NTNU