Siri Bjørnerud

Førstekonsulent - Økonomi

HF fakultetsadministrasjon Det humanistiske fakultet
73596067
Bygg 2, 2526B, Dragvoll, Edvard Bulls veg 1

Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

Lokal prosjektstøtte

- IKM

- ISL

- KULT