Bakgrunn og aktiviteter

Faktorer som påvirker ørretens vandringsmønster og habitatbruk
I områder hvor ørreten (Salmo trutta L.) har muligheten til å vandre mellom ferskvann og saltvann, vandrer noen individer til sjøen for å få økt mattilgang, mens andre individer blir igjen i vassdraget. Hvorvidt et individ blir værende i ferskvann som stasjonær ørret (ofte kalt brunørret), eller om det foretar sjøvandringer (kalles da sjøørret), avgjøres av både arv og miljø.

 

Målet med dette doktorgradsprosjektet er å få økt kunnskap om hvordan fysiologi og miljø påvirker ørretens atferd. Dette undersøkes ved å merke små umodne ørret (Parr) med PIT-merker i Klefstadbekken i Sør-Trøndelag, og ved hjelp av antenner montert i bekken registreres individene hvis de vandrer ut i sjøen og tilbake. I tillegg merkes voksen sjøørret med akustiske sendere i ulike vassdrag i Tosenfjorden og Skjærstadfjorden i Nordland, hvor individenes vandringer registreres av en rekke lyttestasjoner som er plassert i vassdragene og fjordene. Ved merking måles fiskens lengde og vekt, og det tas blod-, gjelle-, DNA-, og skjellprøver. Prøvene analyseres, og fiskens fysiologi kobles mot vandringsmønsteret som registreres av PIT-antenner eller lyttestasjoner.

I henhold til evolusjonsteori, skal anadromi (sjøvandringer) hos ørretpopulasjoner kun opprettholdes over tid om sjøvandringene er fordelaktige for ørretens evne til formere seg. Det er derfor sannsynlig at sjøørretens marine vandringer kan endres eller forsvinne om forholdene i det marine habitat blir ugunstige. De siste tiårene har mange sjøørretbestander i Vest-Norge og Midt-Norge blitt kraftig redusert, hvor økt infeksjonspress av lakselus (Lepeophtheirus salmonis K.) i sjøen har blitt identifisert som en viktig årsaksforklaring. Ved å bruke historiske og nyere skjellsamlinger, skal dette prosjektet undersøke hvorvidt sjøørretens vekst i sjøen har endret seg i løpet av de siste tiårene. En pilotundersøkelse skal ved hjelp av elementanalyser av fiskeskjellene også forsøke å fastslå om varigheten av sjøoppholdene har endret seg gjennom samme periode.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Davidsen, Jan Grimsrud; Omholt, Vilde; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Daverdin, Marc; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute. (2020) Sjøørretens vandringer og områdebruk i Gaulosen, Nidelva og Klefstadbekken, Trøndelag. 2020. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2020-11).
  • Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Finstad, Anders Gravbrøt. (2020) The influence of physiology, life history and environmental conditions on the marine migration patterns of sea trout. 2020. ISBN 978-82-326-4756-9. Doktoravhandlinger ved NTNU (2020:204).
  • Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Meyer, Ingegjerd; Halvorsen, Andrine Emilie; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Schmidt, Simon Nordblad; Præbel, Kim; Daverdin, Marc; Bårdsen, Marthe Tangvold; Whoriskey, Frederick G.; Thorstad, Eva Bonsak. (2019) Sjøørret og sjørøye i Skjerstadfjorden - Marine vandringer, områdebruk og genetikk. 2019. ISBN 978-82-8322-208-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2019-5).
  • Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Bordeleau, Xavier; Daverdin, Marc; Bårdsen, Marthe Tangvold; Whoriskey, Frederick G.; Koksvik, Jan Ivar. (2018) Marine vandringer og områdebruk hos sjøørret og sjørøye i Tosenfjorden. 2018. ISBN 978-82-8322-172-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2018-8).