Bakgrunn og aktiviteter

Som PhD-stipendiat er jeg involvert i forskningsprosjekter innen ressursgjenvinning fra avløpsvann i form av verdifullt produkt. Min PhD er finansiert av RECOVER prosjekt. Prof. Stein Wold Østerhus er min hovedveileder og Prof. Jens-Petter Andreassen er min medveileder.

Jeg har bachelor og master innen kjemisk prosessteknologi, og er i dag doktorgradsstipendiat ved Institutt for Bygg- og Miljøteknikk (IBM) ved NTNU i Trondheim. Før Jeg startet på min doktorgrad jobbet han i 5 år, blant annet som prosessingeniør. Jeg fikk B.Sc. og M.Sc. grader i kjemisk prosjektering i 2009 og 2011.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Andre