Sina Therese Blix Prestmo

Rådgiver IE fakultetsadministrasjon
73591498 98424495
O. S. Bragstads plass 2, Elektro E * E-227

Bakgrunn og aktiviteter

EU rådgiver forskningsseksjonen ved IE fakultetet

Støtte under hele søknadsløpet fra forskere planlegger å sende inn søknad til utvikling av søknad. Støtte gis også i gjennomføringsfasen av Horisont 2020 prosjekter

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon: Horisont 2020