Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsrådgiver ved institutt for energi- og prosessteknikk. Støtte til søknader om midler fra NFR, EU og andre programmer. Jeg bistår også gjennomføringsfasen i eksternfinansierte prosjekter.