Simon Bensnes

Stipendiat Institutt for samfunnsøkonomi
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7532

Bakgrunn og aktiviteter

Interesseområder: Utdanningsøkonomi, arbeidersmarkedsøkonomi, utviklingsøkonomi, økonomisk historie