Bakgrunn og aktiviteter

- Sivilingeniør i Industriell kjemi og bioteknologi
 
- Tilhørende gruppe: Mikrobiell og cellefysiologi (Bruheim lab)
 
 
Fagfelt/Arbeidsområde
- Bioreaktorer: Kultiveringsstudier (fysiologi og metabolisme) med Saccharomyces cerevisiae
- Analyse av urinprøver (kvantifisering av aminosyrer, lipider, osv.)
- Vinproduksjon ved bruk av ulike gjærstammer
- Cellekultur: Studier av karbon- og energimetabolisme i humane celler
- Massespektrometri-basert metabolomikk