Bakgrunn og aktiviteter

PhD.-kandidat i prosjektet Digital Economy. Fokus på markedsdesign for integrering av fornybarenergi.

Leverte master på Energi og miljø i 2017, og har skrevet master om integrering av elbiler og solceller i distribusjonsnettet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Thorvaldsen, Kasper Emil; Bjarghov, Sigurd; Farahmand, Hossein. (2020) Representing Long-term Impact of Residential Building Energy Management using Stochastic Dynamic Programming. 2020 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS.
  • Almenning, Ola Mathias; Bjarghov, Sigurd; Farahmand, Hossein. (2019) Reducing Neighborhood Peak Loads with implicit Peer-to-Peer energy trading under Subscribed Capacity tariffs. 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies - SEST.
  • Naversen, Christian Øyn; Bjarghov, Sigurd; Helseth, Arild. (2019) Operating a Battery in a Hydropower-Dominated System to Balance Net Load Deviations. 2019 16th International Conference on the European Energy Market - EEM 2019.
  • Pinel, Dimitri; Bjarghov, Sigurd; Korpås, Magnus. (2019) Impact of Grid Tariffs Design on the Zero Emission Neighborhoods Energy System Investments. 2019 IEEE Milan PowerTech.
  • Bjarghov, Sigurd; Korpås, Magnus; Zaferanlouei, Salman. (2018) Value Comparison of EV and House Batteries at End-user Level under Different Grid Tariffs. 2018 IEEE International Energy Conference - ENERGYCON 2018, Limassol, Cyprus, 3-7 June, 2018.
  • Tveita, Elise; Löschenbrand, Markus; Bjarghov, Sigurd; Farahmand, Hossein. (2018) Comparison of Cost Allocation Strategies among Prosumers and Consumers in a Cooperative Game. 2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies - SEST.

Rapport/avhandling

  • Bjarghov, Sigurd; Korpås, Magnus. (2017) Utilizing EV Batteries as a Flexible Resource at End-user Level. 2017.
  • Ottesen, Stig Ødegaard; Olivella, Pol; Lloret, Pau; Hentunen, Ari; Del Granado, Pedro Crespo; Bjarghov, Sigurd; Lakshmanan, Venkatachalam; Aghaei, Jamshid; Korpås, Magnus; Farahmand, Hossein. (2017) Simplified Battery operation and Control algorithm. 2017.