Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har hovedfag (Cand. Scient.) i planteøkologi. Har jobbet på NTNU siden 1993. Startet den gangen på Botanisk institutt som etter sammenslåing med Zoologisk institutt ble Institutt for biologi.

Underviser i botaniske fag i BI-1002, floristikk og faunistikk. Har hovedansvaret for organismegruppen sopp. Deltar også i faget BI-2034, samfunnsøkologi, med organisering og plantekunnskap.

Har vært med å arrangere Biologiløypa siden 2007. Biologiløypa er et tilbud til skoleklasser fra 9. trinn til å komme og lære mer om biologi.

Underviser også i KOMPiS (kompetanseheving for lærere), NA6013

Har deltatt i prosjektet GEO GO som er et sammarbeid med Institutt for geografi. Geo Go har som mål å utvikle feltkursmetodikk og pedagogisk tilpasset geografisk informasjonteknologi for læringsaktiviteter som kan brukes før, under og etter feltkurshttps://www.ntnu.edu/geo-go

Har vært verneombud for områdene i U2 og U3 på instituttet siden 2008 og innehar fortsatt vervet. Har også vært Lokalt hovedverneombud for NV fakultetet fra 2011 og innehar fortsatt vervet.

Innen forskning jobber jeg på ulike prosjekter, alle i sammarbeid med Bente Graae.

- FORMICA, mikroklima i løvskog, https://cordis.europa.eu/project/rcn/211844/factsheet/en

- Hagelupin (Lupinus polyphyllus), fenologi

GLORIA, GLobal Observation Research Initiative in Alpine environments, https://www.gloria.ac.at/

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Lindmo, Sigrid. (2008) Lav kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2008.
  • Lindmo, Sigrid. (2008) Mose kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2008.
  • Lindmo, Sigrid. (2008) Sopp kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2008.
  • Lindmo, Sigrid. (2007) Lav kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2007.
  • Lindmo, Sigrid. (2007) Mose kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2007.
  • Lindmo, Sigrid. (2007) Sopp kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2007.
  • Lindmo, Sigrid. (2006) Lav kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2006.
  • Lindmo, Sigrid. (2006) Sopp kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2006.
  • Lindmo, Sigrid. (2005) Lav kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2005.
  • Lindmo, Sigrid. (2005) Sopp kompendium, BI-1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer. 2005.