Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har hovedfag (Cand. Scient.) i planteøkologi. Har jobbet på NTNU siden 1993. Startet den gangen på Botanisk institutt som etter sammenslåing med Zoologisk institutt ble Institutt for biologi.

Underviser i botaniske fag i BI-1002, floristikk og faunistikk. Har hovedansvaret for organismegruppen sopp. Deltar også i faget BI-2034, samfunnsøkologi, med organisering og plantekunnskap.

Har vært med å arrangere Biologiløypa siden 2007. Biologiløypa er et tilbud til skoleklasser fra 9. trinn til å komme og lære mer om biologi.

Underviser også i KOMPiS (kompetanseheving for lærere), NA6013

Har deltatt i prosjektet GEO GO som er et sammarbeid med Institutt for geografi. Geo Go har som mål å utvikle feltkursmetodikk og pedagogisk tilpasset geografisk informasjonteknologi for læringsaktiviteter som kan brukes før, under og etter feltkurshttps://www.ntnu.edu/geo-go

Har vært verneombud for områdene i U2 og U3 på instituttet siden 2008 og innehar fortsatt dette vervet. Har også vært Lokalt hovedverneombud for NV fakultetet fra 2011 til 2017. Er nå stedfortreder for Lokalt hovedverneombud ved NV fakultetet.

Innen forskning jobber jeg på ulike prosjekter, alle i sammarbeid med Bente Graae.

- FORMICA, mikroklima i løvskog, https://cordis.europa.eu/project/rcn/211844/factsheet/en

- Hagelupin (Lupinus polyphyllus), fenologi

- Kjempesprinfrø (Impatiens glandulifera), Landscape genomics and genetic adaptation of an expanding invasive plant species across space and time.

GLORIA, GLobal Observation Research Initiative in Alpine environments, https://www.gloria.ac.at/