Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Bjørnelv, Sigrid; Rosenvinge, Jan H; Urdhals, Jan-Steinar; Halvorsen, Inger; Valvik, Mildrid; Rø, Øyvind; Stalsberg, Vibeke; Ødegård, Guri; Frostad, Stein. (2017) Spiseforstyrrelser Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser. 2017.
  • Bjørnelv, Sigrid; Holmen, Turid Lingaas. (2009) Eating- and weight problems in adolecents. 2009.
  • Rosenvinge, Jan H; Frostad, Stein; Bjørnelv, Sigrid; Thune-Larsen, Kari-Brith. (2000) Alvorlige spiseforstyrrelser - retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten. 2000.