Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Personaladministrasjon med ansvarsområde: IIK, IEL, IES og IIR
  • Ansettelsesprosessen fra utlysning til mottak
  • Attestant, fastlønn
  • Avlønning læringsassistenter Trondheim, Ålesund og Gjøvik
  • Forskningsterminer

.