Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Personaladministrasjon med ansvarsområde: IIK og IEL
  • Ansettelsesprosessen fra utlysning til mottak
  • Attestant, fast lønn
  • Post
  • Studentassistent-systemet
  • Avlønning av studentassistenter
  • Forskningsterminer

.