Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelige publikasjoner Signe Kjelstrup

Publications in international, refereed journals

http://www.researcherid.com/rid/F-9346-2014

orcid.org/0000-0003-1235-5709

https://en.wikipedia.org/wiki/Signe_Kjelstrup

https://no.wikipedia.org/wiki/Signe_Kjelstrup

 

Books

Non-equlibrium thermodynamics for engineers
With Dick Bedeaux, Eivind Johannessen and Joachim Gross,  World Scientific, 2010
2.revised ed. 2017
 
Non-equlibrium thermodynamics of heterogeneous systems
With Dick Bedeaux, Series on Advances in Statistical Mechanics, Vol.16, World Scientific, 2008
 
Elements of Irreversible Thermodynamics for Engineers,
With Dick Bedeaux
Int. Center of Applied Thermodynamics, Istanbul, Turkey, 2000.
ISBN: 975-97568-1-1 Amazone.com
2. revised edition With Dick Bedeaux and Eivind Johannessen, Tapir Akademiske forlag, 2006
 
Irreversible thermodynamics. Theory and Applications. Wiley, Chichester, 1988
with K.S.Førland and T.Førland
Translated to Japanese by Y. Ito, T. Ikeshoji, Y.Tomii and T. Okada, published 1992 (Omsha)
2. reprint by Wiley 1994, 3. reprint by Tapir 2001
Translated to Chinese by Q.Xu, printed by Metallurgical Press of China 2001
 
Fysikalsk kjemi,
With Morten Helbaek, Fagbokforlaget, Bergen, 2006
Physical Chemistry Laboratory Course, Tapir, 1992
with K.S.Førland and T.Førland , revised 1996
with Astrid Lund Ramstad, Tapir 2000, revised 2002, revised 2007
 
Chapters in books
Chapter 4. Springer Handbook of Electrochemical Energy, 2017
 

Theses

Complex formations in Alkali-Aluminium Fluoride Melts, lic.techn. thesis, 1974

On the Energetics of Coupled Transport Processes, dr.techn. thesis, 1982,
                publised in Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skr. 6 (1982) 1-157
 
 
Books edited
 
Tormod Førland 60 år. A collection of Papers Dedicated to professor Tormod Førland on his 60th Birthday, S.Kjelstrup Ratkje and B.Hafskjold, eds., Institutt for fysikalsk kjemi og uorganisk kjemi, Norges Tekniske Høgskole, Trondheim, NTH, 1981
 
NTVA Symposium Series: Lars Onsager. First International Onsager Symposium, NTH, Norway, June 1993
Hemmer, P.C., Holden, H. and Ratkje, S.K. eds.
 
Onsager Collected Works, Hemmer, P.C., Holden, H. and Kjelstrup Ratkje, S., eds. World Scientific, 1996
 
ENERGY Volume 30, Issue 6, Pages 785-931 (May 2005)
Second International Onsager Conference
Trondheim, Norway, 1 - 6 June 2003
Edited by S. Kjelstrup, T. Ytrehus and I.S. Ertesvag
 
 
Patent
S. Kjelstrup, T.V. Island, E. Sauar, and D. Bedeaux, Fremgangsmåte for optimalisering av entropiproduksjon i en eller flere kjemiske reaktorer, Norsk patent nr. 311286, filed June 17 1998, Accepted Nov.12, 2001
 
 

Publications in international, refereed journals

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner