Signe Kjelstrup

Professor emerita, sjefsforsker i senter for fremragende forskning, PoreLab

signe.kjelstrup@ntnu.no
73594179 91897079 PTS2, 2.et, Valgrinda, SP Andersens vei 15b