Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Haghdani, Shokouh; Åstrand, Per-Olof; Koch, Henrik; Alsberg, Bjørn Kåre. (2018) Optical rotation from coupled cluster and density functional theories. 2018. ISBN 978-82-326-2860-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (31).