Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Shamshirband, Shahab; Chronopoulos, Anthony T.. (2019) A new malware detection system using a high performance-ELM method. IDEAS'19: Proceedings of the 23rd International Database Applications & Engineering Symposium.
  • Shamshirband, Shahab. (2018) Data Volume Based Data Gathering in WSNs using Mobile Data Collector. IDEAS 2018.